Zvolte jazyk

Rozšiřující se využití inteligentních senzorů ve spojení s kamerami umožňuje komplexní monitorování a detekci událostí a podmínek v reálném čase. Tato kombinace umožňuje efektivní využití v oblastech jako je inteligentní osvětlení, sběr dat o kvalitě ovzduší, řízení dopravy a správa odpadu.

Senzorové sítě poskytují rozsáhlou datovou základnu pro sledování a zpracování událostí v reálném čase. Díky nim lze rychle detekovat problémy, anomálie a nebezpečné situace. Analýza historických dat umožňuje automatizovat procesy, optimalizovat výkon a odhalovat vzorce a souvislosti, které by unikly lidskému pozorování. Prediktivní analýza umožňuje předvídání budoucích událostí a přijímání preventivních opatření.

Chytrá města

Je to o tom, aby fungovala efektivněji (větší pružnost, nižší náklady, snížení rizik), aby byla přívětivá pro obyvatele i návštěvníky (komunikace s úřady, orientace ve městech, podpora ze strany města) a lépe se v nich žilo a pracovalo (jak poskytnout co nejlepší podmínky k životu a jak co nejvíc podpořit zážitek z návštěvy města.

Chytrá doprava

Inteligentní dopravní systémy mohou díky zpracování obrazu a analýze dat sledovat a analyzovat provozní podmínky, identifikovat přetížená místa nebo nehody a poskytovat informace pro úpravu světelné signalizace nebo směrování dopravy a optimalizovat provoz. Nejen tyto informace pak mohou být poskytnuty do navigačních systémů pro řidiče a chytrých parkovacích řešení. Dopravní podniky mohou pochopitelně využívat informace z různých senzorů a díky pokročilé analýze dat zvýšit efektivitu správy vozidel a snížit náklady.

(A)IoT analytika

Pro zpracování velkých objemů dat získaných ze senzorů je využití algoritmů umělé inteligence nezbytné. Specializované modely umělé inteligence efektivně zpracovávají tato data a mohou být implementovány přímo do zařízení. To umožňuje decentralizovanou práci systému a zvyšuje jeho efektivitu. Data získaná ze senzorů mohou být integrována do digitálního dvojčete, které je analyzováno pomocí algoritmů umělé inteligence. Tím se umožňuje rychlá reakce na změny, zlepšení efektivity systému a simulace různých scénářů pro lepší rozhodování.

Integrace nejnovějších technologií, jako jsou inteligentní kamery, pokročilé senzory - Internet věcí (IoT), a využití umělé inteligence při analýze dostupných dat, hraje klíčovou roli ve všech oblastech každodenního života. Díky nim může být naše práce efektivnější a to nás určitě ještě další způsoby, jak nové technologie čekají.

The Team Smart Solutions, s.r.o.

Purkyňova 648/125
612 00  Brno
Česká republika

IČO: 06580602
Tel.: +420 605 753 097
Email: info@theteam.cz

Mapa

Přihlášení