Využíváme nestandardní nápady z jedné oblasti pro neočekávané ale efektivní vyřešení problémů z oblasti druhé.
Máme prozkoumáno to, co jiní považují za hudbu budoucnosti.

... jsme rodina ... jsme Team.

Chytré kamery

„Kamera dokáže nahradit lidské oči. Nejen v tom, co vidí, ale i v tom, co si dokáže vyvodit“

Hledáme způsoby, jak z kamerových systémů co nejužitečnějšího pomocníka. U nově instalovaných systémů i u těch existujících.

Kamerové systémy neslouží pouze k dohledu a zaznamenání událostí. Dají se využít k řadě dalších věcí, od počítání, kategorizace a monitorování pohybu objektů, přes detekci přestupků a incidentů, až po hledání ztracených dětí, monitorování pádu cestujícího do kolejiště nebo sledování závad zařízení v reálném čase.

Pokročilé funkce je možné využít nejen pro nově navrhované instalace, ale často i jako rozšíření možností stávajících kamerových systémů.

Snažíme se používat standardní nástroje kreativním způsobem a posouvat meze možností.

 

Kamery v ulicích

Ulice jsou dnes pokryty spoustou kamer. Ve většině případů mají ale jen dohledové funkce. Tyto kamery ale mohou poskytovat mnohem více informací, a to dokonce bez aktivní účasti obsluhy. Informací, které je nutno získávat manuálně nebo složitě.

 • Dohledové funkce a monitorování incidentů
 • Počítání vozidel, chodců, cyklistů
 • Sledování pohybu chodců a vozidel
 • Hledání ztracených osob a vozidel
 • Detekce paniky
 • Monitorování přestupků
 • Detekce spejerů

 

Kamery v dopravě

V oblasti dopravy slouží kamery k monitorování provozu, incidentů a přestupků. Umožňují ale i sběr statistických dat nebo informací sloužících k dalším rozhodovacím procesům. Manuálním i automatickým.

 • Dohled a monitorování incidentů
 • Monitorování hustoty dopravy
 • Dokumentování incidentů
 • Sledování přejezdů
 • Pád cestujících do kolejiště
 • Sledování trendů
 • Vniknutí do chráněných oblastí

 

Kamery ve vozidlech

Kamery ve vozidlech slouží především pro zajištění bezpečné dopravy, monitorování incidentů a sběru statistických dat.

 • Přehled o dění ve vozidle pro řidiče
 • Možnost dispečera nahlédnout do vozidla
 • Detekce incidentů ve vozidle
 • Dokumentace nehod
 • Počítání cestujících
 • Ochrana odstaveného vozidla
 • Zapomenutá zavazadla

 

Kamery v depu

V depu najdou kamery využití jak v oblasti dohledu, tak detekce závad vozidel a dokumentování incidentů.

 • monitorování dění
 • sledování technického stavu vozidel
 • ochrana před vniknutím nepovolaných osob do areálu
 • detekce incidentů
 • ochrana proti sprejerům
 • detekce rozbitých oken