Analytika a AI

Vytisknout

"Je čas posunout se od otázky Co se děje? k otázce Proč se to tak děje?"

Vznikne-li potřeba přejít od dokumentování jevů k analýze jejich příčin, je ten správný okamžik zapojit funkce pokročilé analýzy. 

Rozdíl mezi klasickým přístupem a využitím pokročilých analytických metod je v tom, že u klasického přístupu je systém nastaven na sledování určitého jevu. Ten zpracuje, podle dané metodiky zanalyzuje a dá výsledek.

Pomocí těchto metod je možné řešit i úkoly, které jsou klasickými postupy obtížně řešitelné nebo jen s extrémně vysokými náklady. 

Příklady:

Rozdíl mezi klasickým přístupem a využitím pokročilých analytických nástrojů je tedy zejména v tom, že v prvním případě systém postupuje podle nastaveného algoritmu. Ve druhé sbírá údaje, učí se z nich a sám hledá souvislosti.